Działalność statutowa

 

 


Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest organizacją pozarządową działającą na rzecz środowiska akademickiego Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

 

W ramach działalności statutowej Fundacja UAM realizuje następujące przedsięwzięcia:

 • Wypłata stypendiów zgodnie z wcześniej przyjętymi regulaminami, w tym realizacja programu stypendialnego „Stypendia Fundacji UAM dla doktorantów UAM", stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Jana Kulczyka, stypendia Fundacji UAM dla wyróżniających się studentów UAM.
 • Prowadzenie i finansowanie badań naukowych przeprowadzanych przez pracowników naukowych UAM.
 • Wspólfinansowanie, poprzez fundusze celowe, wydawnictw naukowych, (w szczególności z dziedziny archeologii, historii, lingwistyki itp.), zakupu aparatury i sprzętu dla jednostek organizacyjnych UAM oraz udziału w kongresach i sympozjach.
 • Współpraca z UAM w zakresie dofinansowywania publikacji oraz wyjazdów studentów i pracowników UAM.
 • Wspieranie organizacyjno-finansowe sympozjów, zjazdów i festiwali. Szczególne znaczenie ma obsługa inicjatyw wieloletnich, takich jak np. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra oraz Poznański Festiwal Nauki i Sztuki.
 • Udostępnianie na terenie PPNT pomieszczeń biurowych, dydaktycznych, magazynowych oraz laboratoryjnych dla jednostek naukowo-badawczych UAM, w szczególności dla Laboratorium 14C AMS, Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, zespołów archeologicznych Instytutu Prahistorii UAM oraz Zakładu Fonetyki Wydziału Neofilologii UAM.
 • Kontynuacja mecenatu organizacyjno – technicznego – finansowego dla Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Wspieranie działań oraz współpraca z jednostkami uczelnianymi takimi jak Biuro Karier UAM, Uczelnianie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Zaawansowanych Technologii UAM) w działalności na styku świata nauki i gospodarki.
 • Inicjowanie i wspieranie działań UAM oraz współpraca z jednostkami uczelnianymi takimi jak Biuro Rektora, Biuro Rzecznika Prasowego czy Dział Promocji i Marketingu UAM w działaniach promujących dobry wizerunek Uniwersytetu, m.in. poprzez realizację i finansowanie przez Fundację UAM projektu posadowienia rzeźb-ławek Profesorów-Założycieli Uczelni, organizację i finansowanie cyklu wykładów „Uniwersyteckie wykłady na zamku", organizację i finansowanie cyklu spotkań dla pracowników i studentów UAM pod nazwą „Dzień UAM w Muzeum Narodowym", organizowanie akcji promocyjnej dla pracowników i doktorantów UAM „Wieczór UAM z Teatrem Wielkm", a także poprzez współpracę z UAM przy realizacji obchodów 400-lecia Tradycji uniwersyteckich Miasta Poznania.
 • Inicjowanie i wspieranie działań UAM skierowanych do studentów wszystkich wydziałów poprzez m.in. organizację i finansowanie kolejnych edycji ogólnouczelnianego konkurs fotograficznego dla studentów pod nazwą „UAM moją Uczelnią" w wyniku którego Fundacja UAM corocznie wydaje „Albumowy Kalendarz Uniwersytecki" z fotograficznymi pracami studentów.
 • Współpraca z Uniwersytecki Studiem Filmowym UAM w promocji i sprzedaży produkcji filmowych Studia o tematyce zw. z UAM
 • Doskonalenie wizerunku oraz rozwoju działalności Fundacji UAM i Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji UAM.
 • Aplikacje o nowe projekty w perspektywie finansowej 2011-2013, warunkujące dalszy rozwój działań w obszarze nauki i techniki oraz innowacji i transferu technologii.
 • Kontynuacja działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii we współpracy z UAM.
 • Specyficzną formą działalności statutowej są fundusze celowe, tworzone przez wydziały i instytuty Uniwersytetu i zarządzane przez Fundację UAM. Fundusze te przeznaczone są na cele zgodne z założeniami statutu Fundacji, a ich dysponentami pozostają zakładające je jednostki uczelniane. Środki gromadzone na tych funduszach pochodzą ze wspólnej działalności Fundacji z zainteresowanymi instytucjami lub od sponsorów pozyskiwanych przez te instytucje.
 
 
 
 

Adres do korespondencji

Fundacja Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Rubież 46
61-612 Poznań

Kontakt

tel. 61 827 97 00
fax. 61 827 97 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fundacja.ppnt.poznan.pl
www.ppnt.poznan.pl

Kontakt dla mediów
Anna Ciamciak
tel. 696 012 140

REGON KRS NIP

Regon: 631509229
KRS: 0000052045
NIP: 781-00-02-075

© 2013 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Designed by mc & Małgorzata Nowak | Realized by mc
Webmaster    Redakcja Strony    Polityka prywatności