Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku

Z okazji trwającej Jubileuszowej Dekady UAM (2009-2019) Uniwersytet i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, jako współorganizatorzy, rozpoczynają w roku akademickim 2012/2013 nowy cykl wykładów pod nazwą UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU.
Wykłady nawiązują swym charakterem do przedwojennej tradycji Wykładów Otwartych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Poznańskiego. Budynek dawnego zamku cesarskiego w okresie międzywojennym nosił nazwę Collegium Maius i był od 1919 roku pierwszą siedzibą Wszechnicy Piastowskiej przemianowanej decyzją Senatu z 1920 roku na Uniwersytet Poznański, który od 1955 roku nosi obecną nazwę.
Zarówno Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jak i Centrum Kultury Zamek, mają w swojej ofercie różne wykłady, jednak ten cykl ma być inny od już istniejących. Ma on bowiem poruszać problemy nurtujące ludzi na przestrzeni wielu wieków, ale tym razem pokazane z perspektywy rozważań naukowca konkretnej dziedziny naukowej. 

 

UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU w roku akademickim 2013/2014:

W roku akademickim 2013/2014 zastanawiać się będziemy nad tym, czy można zobaczyć i pokazać niewidzialne, a zatem dlaczego i co widzimy, czy można zobaczyć np. cząsteczkę, prawo, przeszłość? No, a jeśli tak, to po co?

Wykład inauguracyjny w roku akademickim 2013/2014, pt. "O fizyce widzenia tego co widzialne i co niewidzialne", wygłosił prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki z Wydziału Fizyki UAM we wtorek 08.10.2013 o godz. 18:00 w Sali Balkonowej CK Zamek przy ul. Św. Marcin 80/82.

Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku w roku akademickim 2013/2014 odbywać się będą w drugie wtorki każdego miesiąca od października 2013 do czerwca 2014 roku. Wykłady są otwarte dla całej społeczności Miasta Poznania i wszystkich zainteresowanych.

ORGANIZATORZY CYKLU:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Honorowy Patronat: prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk  Prorektor UAM
Koordynator ds. Programowych: prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński z UAM,
Koordynator ds. Organizacyjnych: Janusz Pazder z CK Zamek
Koordynator ds. Promocji: Małgorzata Nowak z Fundacji UAM

www.amu.edu.pl/s/wyklady-na-zamku
www.fundacja.ppnt.poznan.pl 
www.zamek.poznan.pl

 Program Wykładów w roku akademickim 2013/2014

 • Wykład Październikowy  Inauguracyjny / wtorek 08.10.2013, godz. 18:00, Sala Balkonowa CK Zamek
  prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki – fizyk, Wydział Fizyki UAM
  "O fizyce widzenia tego co widzialne i co niewidzialne" 

 • Wykład Listopadowy / wtorek 12.11.2013, godz. 18:00, Sala Kominowa CK Zamek
  prof. UAM dr hab. Beata Medyńska-Gulij – geograf, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
  "Przestrzeń geograficzna. Postrzeganie i wizualizacja w trzech wymiarach"

 • Wykład Grudniowy / wtorek 10.12.2013, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński – prawnik, Wydział Prawa i Administracji UAM
  "Czy można zobaczyć i pokazać prawo?"

 • Wykład Styczniowy / wtorek 14.01.2014, godz. 18.00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. UAM dr hab. Maciej Kubicki – chemik, Wydział Chemii UAM
  „Czy można zobaczyć cząstkę i po co ją oglądać”

 • Wykład Lutowy / wtorek 18.02.2014, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. zw. dr hab. Przemysław Wojtaszek – biolog, Wydział Biologii UAM
  „Niewidzialna złożoność życia ”

 • Wykład Marcowy / wtorek 11.03.2014, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska – filolog, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
  „Widzenia, niedopatrzenia, złudzenia. O obrazowości literatury”

 • Wykład Kwietniowy / wtorek 08.04.2014, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. UAM dr hab. Marek Krajewski – socjolog, Wydział Nauk Społecznych UAM
  "Czynnik ludzki. Technologia i niewidzialność człowieka."

 • Wykład Majowy / wtorek 13.05.2014, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska  historyk, Wydział Historyczny UAM

 • Wykład Czerwcowy / wtorek 10.06.2014, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. zw. dr hab. Adam Labuda – history sztuki, Wydział Historyczny UAM

 

 • Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład kwietniowy 08.04.2014

  Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład kwietniowy 08.04.2014

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Marka Krajewskiego z Wydziału Nauk Społecznych UAM pt. „Czynnik ludzki. Technologia i niewidzialność człowieka".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład marcowy 11.03.2014

  Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład marcowy 11.03.2014

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Bogumiły Kaniewskiej z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM pt. „Widzenia, niedopatrzenia, złudzenia. O obrazowości literatury".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład lutowy 18.02.2014

  Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład lutowy 18.02.2014

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Przemysław Wojtaszka z Wydziału Biologii UAM pt. „Niewidzialna złożoność życia".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład styczniowy 14.01.2014

  Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład styczniowy 14.01.2014

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Maciej Kubicki z Wydziału Chemii UAM pt. „Czy można zobaczyć cząsteczkę i po co ją oglądać".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład grudniowy 10.12.2013

  Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład grudniowy 10.12.2013

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Andrzeja Gulczyńskiego z Wydziału Prawa i Administracji UAM pt. „Czy można zobaczyć i pokazać prawo".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład listopadowy 12.11.2013

  Uniwersyteckie Wykłady Na Zamku 2013/14: wykład listopadowy 12.11.2013

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Beaty Medyńskiej-Gulij z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM pt. „Przestrzeń geograficzna. Postrzeganie i wizualizacja w trzech wymiarach".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład inauguracyjny 08.10.2013

  Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład inauguracyjny 08.10.2013

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Ryszarda Naskręckiego z Wydziału Fizyki UAM pt. " O fizyce widzenia tego co widzialne i co niewidzialne".

  Czytaj dalej...

 

UNIWERSYTECKIE WYKŁADY NA ZAMKU w roku akademickim 2012/2013:

Zarówno Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jak i Centrum Kultury Zamek, mają w swojej ofercie różne wykłady, jednak ten cykl ma być inny od już istniejących. Ma on bowiem poruszać problemy nurtujące ludzi na przestrzeni wielu wieków, ale tym razem pokazane z perspektywy rozważań naukowca konkretnej dziedziny naukowej. W roku akademickim 2012/2013 podejmiemy tematy zwiazane ze spojrzeniem na pewne wartości i pojecia. Będą to m.in. takie wartości jak prawda, dobro i piękno, czy też pojęcia takie jak władza, demokracja, wiedza. Wykładowcami będą naukowcy o uznanej renomie, a każdy wykład wygłosi przedstawiciel innego wydziału UAM i to przekornie z reguły nie związany w sposób bezpośredni z prezentowanym zagadnieniem. Spotkania sprzyjać będą ukazaniu możliwości interdyscyplinarnego albo ponaddyscyplinarnego opisywania pewnych problemów.

Wykład inauguracyjny w roku akademickim 2012/2013, pt. "Czy naprawdę 2+2=4? Matematyczne opisanie świata", wygłosił prof. dr hab. Roman Murawski z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w dniu 16 października 2012 roku o godz. 18:00 w Sali Balkonowej CK Zamek przy ul. Św. marcin 80/82. 

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku w roku akademickim 2012/2013 odbywać się będą w trzecie wtorki każdego miesiąca od października 2012 do czerwca 2013 roku.
Wykłady są otwarte dla całej społeczności Miasta Poznania i wszystkich zainteresowanych.

ORGANIZATORZY CYKLU:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Honorowy Patronat: prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk  Prorektor UAM
Koordynator ds. Programowo-Organizacyjnych: dr Andrzej Gulczyński z UAM, Janusz Pazder z CK Zamek
Koordynator ds. Promocji: Małgorzata Nowak z Fundacji UAM, Joanna Przygońska z CK Zamek

www.zamek.poznan.pl
www.amu.edu.pl/s/wyklady-na-zamku
www.fundacja.ppnt.poznan.pl 

 

 • Wykład Październikowy  Inauguracyjny / wtorek 16.10.2012, godz.18:00, Sala Balkonowa CK Zamek
  prof. dr hab. Roman Murawski – matematyk, Wydział Matematyki i Informatyki, o pojęciu prawdy
 • Wykład Listopadowy / wtorek 20.11.2012, godz. 18:00, Sala Balkonowa CK Zamek
  prof. dr hab. Michał Buchowski  biolog, Wydział Biologii, o pojęciu tolerancji
 • Wykład Grudniowy / wtorek 18.12.2012, godz. 18:00, Sala Balkonowa CK Zamek
  prof. dr hab. Wojciech Dejczak – prawnik, Wydział Prawa i Administracji, o pojęciu dobra
 • Wykład Styczniowy / wtorek 15.01.2013, godz. 18.00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. dr hab. Marcin Molski – chemik, Wydział Chemii, o pojęciu piękna
 • Wykład Lutowy / wtorek 19.02.2013, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. dr hab. Waldemar Ratajczak – geograf, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, o pojęciu wolności
 • Wykład Marcowy / wtorek 19.03.2013, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. dr hab. Tomasz Osiejuk – biolog, Wydział Biologii, o pojęciu demokracji
 • Wykład Kwietniowy / wtorek 16.04.2013, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. dr hab. Mirosław Loba – filolog, Wydział Neofilologii o pojęciu postępu
 • Wykład Majowy / wtorek 21.05.2013, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  ks. abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski  teolog, Wydział Teologii, o pojęciu wiedzy
 • Wykład Czerwcowy / wtorek 18.06.2013, godz. 18:00, Sala Kominkowa CK Zamek
  prof. dr hab. Rufin Makarewicz – fizyk, Wydział Fizyki, o pojęciu władzy

 • Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład czerwcowy / 25.06.2013

  Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład czerwcowy / 25.06.2013

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. dr. bab. Rufina Makarewicza z Wydziału Fizyki na temat pojęcia władzy.

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład majowy 21.05.2013

  Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład majowy 21.05.2013

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład ks. abp. prof. dr. bab. Marka Jędraszewskiego z Wydziału Teologicznego na temat pojęcia wiedzy.

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład kwietniowy 16.04.2013

  Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład kwietniowy 16.04.2013

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Mirosława Loby z Wydziału Neofilologii pojęcia postępu pt. "Postęp czy nowy humanizm?"

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład marcowy 19.03.2013

  Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład marcowy 19.03.2013

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Tomasza Osiejuka z Wydziału Biologii na temat pojęcia demokracji pt. "Biologia demokracji. Czy miliony much mogą się mylić?".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład lutowy 19.02.2013

  Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład lutowy 19.02.2013


  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Waldemara Ratajczaka z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na temat pojęcia wolności pt. "Wolność a rozwój współczesnych społeczeństw".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład styczniowy 15.01.2013

  Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład styczniowy 15.01.2013

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Marcina Molskiego z Wydziału Chemii na temat pojęcia piękna pt. "Piękno i chemia".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład grudniowy 18.12.2012

  Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład grudniowy 18.12.2012

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Wojciecha Dajczaka z Wydziału Prawa i Administracji na temat pojęcia dobra pt. "Dobro w intuicjach prawników".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład listopadowy 20.11.2012

  Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład listopadowy 20.11.2012

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Michała Buchowskiego z Wydziału Biologii na temat pojęcia tolerancji pt. "Tolerancja po polsku. Etnologiczna rozprawa z mitem".

  Czytaj dalej...
 • Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład inauguracyjny 16.10.2012

  Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: wykład inauguracyjny 16.10.2012

  UAM i Fundacja UAM oraz CK Zamek zapraszają na wykład prof. Romana Murawskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki na temat pojęcia prawdy pt. "Czy naprawdę 2+2=4? Matematyczne opisanie świata".

  Czytaj dalej...
 
 
 
 

Adres do korespondencji

Fundacja Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Rubież 46
61-612 Poznań

Kontakt

tel. 61 827 97 00
fax. 61 827 97 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fundacja.ppnt.poznan.pl
www.ppnt.poznan.pl

Kontakt dla mediów
Anna Ciamciak
tel. 696 012 140

REGON KRS NIP

Regon: 631509229
KRS: 0000052045
NIP: 781-00-02-075

© 2013 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Designed by mc & Małgorzata Nowak | Realized by mc
Webmaster    Redakcja Strony    Polityka prywatności